ZPM
ul.Witkiewicza 14 lok.107,
03-305 Warszawa,
tel. (48) 601 592 462,

e-mail: biuro@zpm.org.pl

 menu:
Jesteśmy najstarszą w Polsce organizacją skupiającą średnich i dużych pracodawców sektora motoryzacyjnego.
Od 1992 r. członkami Związku są:
  • producenci finalni samochodów osobowych i użytkowych
  • producenci komponentów montażowych
  • jednostki naukowo-badawcze
Podstawowym naszym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec związków zawodowych, organów centralnej i regionalnej administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, nawiązywanie kontaktów i lobbing w kraju i za granicą.
Od chwili rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską dążymy do konsolidacji sektora w celu osiągnięcia jego wiarygodności i reprezentatywności w partnerskich relacjach z właściwymi organizacjami Unii i narodowymi.
Wszystkich, których interesują te cele i zadania, zapraszamy na nasze strony jak również do nawiązani bliższej współpracy.