ZPM
ul.Witkiewicza 14 lok.107,
03-305 Warszawa,
tel. (48) 601 592 462,

e-mail: biuro@zpm.org.pl

 menu:

Władze Związku

Zarząd:

Janusz Woźniak
Janusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu XIV Kadencji
  Pan Janusz Woźniak - Prezes Zarządu, FSO S.A. w Warszawie; tel. (22) 676 22 13, fax (22) 676 25 13

Władysław Osienicki

Wiceprzewodniczący Zarządu XIV Kadencji ds. ekonomiczno-gospodarczych i koordynacji współpracy pomiędzy producentami komponentów a finalistami
  Pan Władysław Osienicki - Prezes Zarządu POLMO ŁOMIANKI S.A. w Łomiankach, tel. (22) 751 32 38, fax (22) 751 33 43
Witold Luty
Witold Luty

Wiceprzewodniczący Zarządu XIV Kadencji.
  Pan Witold Luty - Dyrektor Naczelny Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie. tel. (22) 7777 015, fax. (22) 7777 020
Marek Pol
Marek Pol

Marek Pol - Wiceprzewodniczący Zarządu XIV Kadencji.
  Pan Marek Pol - Dyrektor ds. Rozwoju w Polmot-Holding S.A. w Warszawie. tel. (22) 831 58 98, fax. (22) 831 08 90

Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący:

   Pan Jacek Salamończyk - Prezes Zarządu ZZM Polska Sp. z o.o.

  Członkowie:

   Pan Zbigniew Cieślik - Prezes Zarządu Hanyang ZAS Sp. z o.o.w Elblągu tel. (55) 230 77 50, fax. (55) 230 77 88

   Pan Marek Kapilewicz - Prezes Zarządu Autoparts Sp. z o.o.

Biuro:

  Dyrektor

   Pan Ryszard Wieczorek; 03-305 Warszawa, ul. Witkiewicza 14 lok.107, tel. 601 592 462, e-mail: biuro@zpm.org.pl