ZPM
ul.Witkiewicza 14 lok.107,
03-305 Warszawa,
tel. (48) 601 592 462,

e-mail: biuro@zpm.org.pl

 menu:

Formularz zgłoszenia do działu "Współpraca"

Firmy będące członkami Związku Pracodawców Motoryzacji mogą bezpłatnie umieścić dane o sobie w dziale Współpraca

Pozostałe podmioty mogą opublikować swoje dane odpłatnie. W sprawie warunków umieszczania swoich danych w serwisie www.zpm.org.pl prosimy się kontaktować pocztą elektroniczną: biuro@zpm.org.pl

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Gdyby zabrakło miejsca w rubrykach (np. jest więcej niż 5 rodzajów produktów w ofercie) prosimy wypełnić formularz powtórnie, za drugim razem wpisując jedynie nazwę firmy i brakujące informacje.

Dane firmy:

Nazwa:
Ulica:
Kod:
Miejscowość:

Kontakt:

Nazwisko:
Imię:
Funkcja:
Telefon:
Fax:
Tel. komórkowy:
E-mail:
Język:

miejsce na wpisanie ew. dodatkowej osoby:

Nazwisko:
Imię:
Funkcja:
Telefon:
Fax:
Tel. komórkowy:
E-mail:
Język:

Oferta:

Nazwa wyrobu:Ilość:

Dostawy bezpośrednie:

Nazwa wyrobu:Odbiorca:Od kiedy:Uwagi:

Dostawy pośrednie:

Nazwa wyrobu:Od kiedy:Pośrednik:Odbiorca:Uwagi:

Procesy produkcyjne:

1.
2.
3.
4.
5.

Urządzenia produkcyjne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Współpraca:

Zakres:Forma:Przedmiot:

Możliwość kontroli procesu produkcyjnego przez zamawiającego:

taknie

Możliwość realizacji zamówień w systemie Just-In-Time:

taknie

Posiadane certyfikacje:

Rodzaj:Od kiedy:Planowany od:

Wdrożone systemy CAD:

Rodzaj:Od kiedy:
Rodzaj:Od kiedy:
Rodzaj:Od kiedy:
Rodzaj:Od kiedy:
Rodzaj:Od kiedy:

Nieruchomości:

1.
2.
3.
4.
5.

Ruchomości:

1.
2.
3.
4.
5.

Data aktualizacji oferty: