ZPM
ul.Witkiewicza 14 lok.107,
03-305 Warszawa,
tel. (48) 601 592 462,

e-mail: biuro@zpm.org.pl

 menu:

CZŁONKOWIE

ZZM Polska Sp. z o.o.

ul. Jagiellonska 92
00-992 Warszawa
tel. +48 22 8140667
zzm@zzm.pl
www.zzm.pl

Prezes Zarządu:         Jacek Salamończyk

Jesteśmy firmą o długoletnim doświadczeniu, wyspecjalizowaną w świadczeniu usług w obszarze serwisu, konserwacji, remontów i usuwaniu awarii oraz rozbudowy instalacji elektroenergetycznych, hydraulicznych, grzewczych w obiektach przemysłowych, logistycznych i biurowych.

Naszym istotnym atutem jest kadra wykwalifikowanych pracowników, posiadających duże doświadczenie zawodowe oraz udokumentowane uprawnienia SEP.