ZPM
ul.Witkiewicza 14 lok.107,
03-305 Warszawa,
tel. (48) 601 592 462,

e-mail: biuro@zpm.org.pl

 menu:

Archiwum

Wspólny list Związku Pracodawców Motoryzacji, pracodawców i pracobiorców do pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitrej Polskiej, apelujący o podjęcie zdecydowanych kroków wspierających brażę motoryzcyjną w Polsce i o wypracowanie pakietu systemowych rozwiązań w tym zakresie

ciąg dalszy...
[ Plik pdf ]


Stanowisko ZPM w sprawie propozycji zmiany przepisów
o prawnej ochronie wzorów przemysłowych

ciąg dalszy...
[ Plik word ]


Stanowisko wspólne w sprawie propozycji zmiany przepisów
o prawnej ochronie wzorów przemysłowych

ciąg dalszy...
[ Plik word ]Odpowiedź Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 grudnia 2004 r.,
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów i w uzgodnieniu z Ministrem Finansów,
na Dezyderat nr 13 Komisji Gospodarki Sejmu RP w sprawie sytuacji gospodarczej sektora motoryzacyjnego.

ciąg dalszy...
[ Plik word ]


Stanowisko ZPM w sprawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 listopada 2004 r. dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych

ciąg dalszy...
[ Plik word ]


Dezyderat nr 13
Komisji Gospodarki
do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sytuacji gospodarczej sektora motoryzacyjnego
uchwalony na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2003 r.

ciąg dalszy...
[ Plik w formacie PDF, aby otworzyć należy mieć zainstalowany program Acrobat Rider ]


Odpowiedź
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
na Dezyderat 13 Komisji Gospodarki Sejmu RP
w sprawie sytuacji gospodarczej sektora motoryzacyjnego

ciąg dalszy...


MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY
- Kierunki proponowanych działań -

Materiał przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 7 stycznia 2003 r.

ciąg dalszy...
[ Plik Word ]


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów
samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

ciąg dalszy...